صندوق قرض الحسنه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-14:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

صندوق قرض الحسنه دانشکده پزشکی ابن سینا که از آخر سال 1395 موضوع برقراری وامهای تا سقف 400 میلیون ریال را در دستور کارخود قرار داده بود از اول سال 1397 موفق به شروع پرداخت آن به متقاضیان گردید و در فروردین ماه جاری به 5 نفر از واجدین شرایط اعطاء گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir