صعود به قله تسیخه توسط تیم کوهنوردی بانوان دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-12:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تیم کوهنوردی بانوان دانشکده پزشکی در تاریخ 97/4/29قله تسیخه به ارتفاع 3200 متر را با مدت زمان 4 ساعت کوهنوردی صعود کردند.

مربی، سرپرست و امدادگر : آقای رضا آقایی اعضاء تیم : خانم ها مریم رجایی، زهرا عبدالعباس، کبری نوری، مرضیه حسینی، فریبا عامری، مهشید تسلیمی، بهشته نامداری، الهام فرازمند، رویا کریمی و الینا بهزاد فر

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir