صدور مجوز همکاری پزشکان درمانی با مراکز آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/26-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

صدور مجوز همکاری پزشکان درمانی با مراکز آموزشی

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir