شیوه نامه جدید ارزشیابی دانش پژوهشی آموزشی آیین نامه ارتقای اعضای محترم هیأت علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/24-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

توسعه و  کاربست شیوه های خلاقانه در آموزش دانشجویان، نقشی اساسی در ارتقای دانش و مهارتهای نیروهای انسانی دارد. بر این اساس، دانش پژوهشی آموزشی در آخرین ویرایش آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای محترم هیأت علمی مورد توجه ویژه قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است. نسخه بازنگری شده شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی که در نشست مورخ 9/5/98 هیأت ممیزه مرکزی به تصویب رسیده برای اطلاع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه در پی آمده است.

شیوه نامه جدید ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir