شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/12/06-7:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
24 99/12/5
23 99/4/1
22 99/2/10
21 98/12/14
20 98/11/16
19 98/10/4
18 98/9/13
17 98/6/8
16 98/3/9
15 97/11/8
14 97/9/6
13 97/6/15
12 97/4/14
11 97/2/11
10 96/11/10
9 96/9/12
8 96/8/3
7 96/6/29
6 96/5/15
5 96/5/10
4 96/5/7
3 96/2/17
2 96/1/27
1 95/12/15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir