شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/14-6:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
11 ۹۸/۹/۱۳
10 ۹۸/۷/۱۰
9 ۹۶/۹/۱۲
8 ۹۶/۸/۳
7 ۹۶/۶/۲۹
6 ۹۶/۵/۱۵
5 ۹۶/۵/۱۰
4 ۹۶/۵/۷
3

۹۶/۲/۱۷

2

۹۶/۱/۲۷

1
۹۵/۱۲/۱۵

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir