شورای پژوهشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/12/04-11:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/11/6

بررسی و تصویب پروپزال دکترای تخصصی آقای فرشید محمودی

بررسی و تصویب پروپزال دکترای تخصصیخانم لیلا کارگر

98/11/5

بررسی و تصویب پروپزال دکترای تخصصی آقای ناصر رسولی

بررسی و تصویب پروپزال دکترای تخصصی آقای امیر خراسانی

98/10/30 بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم محدثه هفتانی
98/10/23 بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای احمد رضاییان
98/10/16 بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای حسام الدین باقری
98/10/9 بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای آرمان اسماعیل زاده
98/10/2

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم زهرا پاپی

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای علی ابراهیمی

98/9/25 بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای سیف الله اسدپور
98/3/29 بررسی وتصویب پروپزال دکتری تخصصی خانم بی بی فاطمه مهدوی
97/11/23

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای محمدرضا عزیزیان

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم زهرا شبانی

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم ناهید شامی

97/11/13

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای علیرضا نصیری

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای محمدحسین آسمان رفعت

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم فهیمه مظلومی

97/11/7

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای محمد عسکری زاده

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم رضوان افکنده

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم شبنم بنی شریف

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم پریزاد قدیمی

بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد آقای سهیل علم طلب

97/10/15 بررسی و تصویب مجدد پروپزال کارشناسی ارشد آقای مهدی اکبری پس از برطرف شدن مشکلات مربوطه  
97/9/1 بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم نگار عبدی
97/6/12

بررسی وتصویب پروپزال دکتری تخصصی آقای آرش صفری

بررسی و اعلام اشکالات پروپزال دکتری تخصصی خانم سکینه باقرزاده

97/03/07 ادغام در شورای عمومی
97/2/3 برگزاری دوره کارورزی و بازدید از کلینیک پوکی استخوان جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط آقای دکتر سلامت
96/8/8 دفاع از پروپزال دانشجویان دکترای ورودی بهمن 93 به نام خانمها پروین کاویانی و زهرا علیرضایی و تصویب آنها
96/8/7 دفاع از پروپزال دانشجویان دکترای ورودی بهمن 93 به نام خانمها سارا لشگری و رقیه کامران و فاطمه مقصودنیا و تصویب آنها
96/5/23

گزارش دکتر محمدباقر توکلی از شرکت در کنگره

96/4/3

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

گزارش دکتر پروانه شکرانی از شرکت در کنگره

96/3/20

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

موافقت برای شرکت دکتر محمدباقر توکلی در کنگره AAPM2017

96/2/2

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

موافقت برای شرکت دکتر پروانه شکرانی در کنگره RAD2017

95/12/22 تصویب پروپزال
95/6/13 تصویب پروپزال

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir