شورای پژوهشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/9/1 بررسی و تصویب پروپزال کارشناسی ارشد خانم نگار عبدی
97/6/12

بررسی وتصویب پروپزال دکتری تخصصی آقای آرش صفری

بررسی و اعلام اشکالات پروپزال دکتری تخصصی خانم سکینه باقرزاده

97/03/07 ادغام در شورای عمومی
97/2/3 برگزاری دوره کارورزی و بازدید از کلینیک پوکی استخوان جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط آقای دکتر سلامت
96/8/8 دفاع از پروپزال دانشجویان دکترای ورودی بهمن 93 به نام خانمها پروین کاویانی و زهرا علیرضایی و تصویب آنها
96/8/7 دفاع از پروپزال دانشجویان دکترای ورودی بهمن 93 به نام خانمها سارا لشگری و رقیه کامران و فاطمه مقصودنیا و تصویب آنها
96/5/23

گزارش دکتر محمدباقر توکلی از شرکت در کنگره

96/4/3

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

گزارش دکتر پروانه شکرانی از شرکت در کنگره

96/3/20

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

موافقت برای شرکت دکتر محمدباقر توکلی در کنگره AAPM2017

96/2/2

تشکیل جلسه پیش دفاع دانشجویان PhD

موافقت برای شرکت دکتر پروانه شکرانی در کنگره RAD2017

95/12/22 تصویب پروپزال
95/6/13 تصویب پروپزال

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir