شورای پژوهشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/05-23:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/7/25

تصویب پروپوزال آقای رضازاده دانشجو دوره دکتری فیزیولوژی تحت راهنمایی جناب آقای دکتر شریفی با عنوان "بررسی نقش انسولین، سولفات منیزیم و گابا در کاهش مقاومت به انسولین در فرزندان والدین دیابتی نوع 2 در مدل هایپرانسولینمیک یوگلایسمیک کلامپ: بررسی نقش GLUT4، IRS1 وAkt2"

97/7/25

تصویب پروپوزال آقای قاسمی دانشجو دوره دکتری فیزیولوژی تحت راهنمایی سرکار خانم دکتر حق جو با عنوان "اثر مرفين بر رشد و پيشرفت ملانوماي موشي : تداخل احتمالي با گيرنده هاي شبه تول ٤ (TLR4 ) و كانال هاي وانيلوئيدي (TRPV1)"

97/3/2

دفاع از پروپوزال خانم زهرا رضایی دانشجوی دکترای تخصصی

با موافقت اعضای گروه سرکار خانم دکتر نپتون سلطانی بعنوان معاون پژوهشی گروه منصوب شدند.

97/1/29 دفاع از پروپوزال خانم نگین یاوری دانشجوی ارشد
96/11/3 دفاع از پروپوزال خانم الهه عموشاهی دانشجوی دکترای تخصصی
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir