شورای پژوهشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/03/18-21:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/3/2

دفاع از پروپوزال خانم زهرا رضایی دانشجوی دکترای تخصصی

با موافقت اعضای گروه سرکار خانم دکتر نپتون سلطانی بعنوان معاون پژوهشی گروه منصوب شدند.

97/1/29 دفاع از پروپوزال خانم نگین یاوری دانشجوی ارشد
96/11/3 دفاع از پروپوزال خانم الهه عموشاهی دانشجوی دکترای تخصصی
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir