شورای پژوهشی گروه عفونی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-14:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورای پژوهشی گروه
51 98/5/26
50 98/5/12
49 98/4/29
48 98/4/15
47 98/3/25
46 98/3/11
45 98/2/28
44 97/11/27
43 97/11/13
42 97/10/22
41 97/10/8
40 97/9/24
39 97/8/26
38

97/8/26

37 97/8/12
36 97/7/28
35 97/7/14
34 شورای پژوهشی گروه در شهریورماه برگزار نمی گردد.
33

97/5/27

32

97/5/13

31 97/5/6
30 97/4/9
29 97/3/19
28 97/3/12
27 97/3/5
26 97/2/29
25

97/2/22

24 97/2/8
23 97/1/18
22 96/12/12
21 96/11/28
20 96/11/14
19 96/10/23
18 96/10/9
17 96/9/25
16 96/9/11
15 96/8/27
14 96/8/13
13 96/7/22
12 96/6/27
11

96/6/13

10
96/5/28
9

96/5/14

8 95/4/7
7

96/4/24

6 96/3/27
5 96/3/6
4 96/2/23
3 96/2/9
2 96/1/26
1 96/1/19

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir