شورای پژوهشی گروه طب سنتی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-12:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع جلسه
- -
- -

«شورای پژوهشی بصورت مستقل برگزار نمی شود و در قالب شورای عمومی موارد مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد »

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir