شورای پژوهشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-13:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع جلسه
96/11/24  کارگاه های آموزشی در سلامتکده های نمادین نمایشگاه های برگزار شده در استان اصفهان
96/11/11 بررسی طرح پیشنهادی "بررسی تأثیر فرآورده انار (رب انار) بر کاهش شدت و مدت گرگرفتگی یائسگی"
96/10/11 فعالیت های پژوهشی گروه و انجام بهینه پایان نامه های مقطع پزشکی عمومی توسط کارورزان علاقمند به حوزه طب ایرانی
96/9/18 اولویتهای حوزه پژوهشی در حوزه طب ایرانی
96/9/14  پیش دفاع دکتر محمدرضا انوری

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir