شورای پژوهشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/12/03-12:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع جلسه
1 97/11/9 جذب سرکار خانم دکتر زهرا شاه پیری بمنظور مدیریت رخدادهای پژوهشی در گروه
2 97/9/17 چاپ و انتشار مقالات دانشجویان دکترای تخصصی گروه  در بهمن ماه ۹۱
3 97/8/21 برگزاری پربار کنگره ملی طب ایرانی مکمل در اردیبهشت ۹۸ و انجام طرحهای مشترک پژوهشی با گروه زنان
4 97/7/10  برگزاری پربار کنگره ملی طب ایرانی مکمل در اردیبهشت ۹۸ و معرفی دکتر محمود فقیهی بعنوان دبیر اجرایی 
5 97/6/14 گزارش هماهنگی با شرکت داروسازی باریج اسانس پیرامون حمایت مالی از چهارمین کنگره ملی طب ایرانی – طب مکمل
6 97/5/21 فرآیند پایان نامه خانم ریحانه طاووسی
7 97/4/30 چگونگی جذب حامیان مالی بمنظور تکافوی هزینه های چهارمین کنگره ملی طب ایرانی – مکمل
8 97/3/5  به شور گذاشتن اعضای کمبته علمی کنگره ملی طب ایرانی – مکمل در اردیبهشت ماه سال 98
9 97/2/19

چگونگی برگزاری با شکوه کنگره ملی طب ایرانی – مکمل در اردیبهشت ماه سال 98

10 97/1/18 پیرامون فعالیت های پژوهشی گروه و ارسال مقاله خانم دکتر هاجر احمدی
11 96/11/24  کارگاه های آموزشی در سلامتکده های نمادین نمایشگاه های برگزار شده در استان اصفهان
12 96/11/11 بررسی طرح پیشنهادی "بررسی تأثیر فرآورده انار (رب انار) بر کاهش شدت و مدت گرگرفتگی یائسگی"
13 96/10/11 فعالیت های پژوهشی گروه و انجام بهینه پایان نامه های مقطع پزشکی عمومی توسط کارورزان علاقمند به حوزه طب ایرانی
14 96/9/18 اولویتهای حوزه پژوهشی در حوزه طب ایرانی
15 96/9/14  پیش دفاع دکتر محمدرضا انوری

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir