شورای پژوهشی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/7/25 جلسه شورای پژوهشی مطرح شدن پروپوزال دکتر فرج پور ( دستیار ) - دکتر محمد شهر آشوب - دکترپریسا سلمانی در مرکز پزشکی الزهرا مرکز تحقیقات برگزار گردید .
96/6/7 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه انترنی نعیمه کاردان پور - مطرح شدن پروپوزال دکتر عماد فیاضی - دکتر علی شیربچه در کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا 
96/5/10 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیار فلوشیپ صرع دکتر نسیم تبریزی - دکترسجادی - دکتر قدیمی اینترن در کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا
96/3/23 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دکتر اندامی - و مطرح شدن پروپوزال دکتر مسجدی - دکتر جعفری( دستیار) و نیوشا صادق پور اکسترن در کلاس شماره 2
96/2/26 جلسه پژوهشی در مورد پروپوزال دکتر چشم آور- دکتر اوستاد - دکتر رحیمی نژاد و طرح تحقیقاتی دکترمهوری بررسی اثر داروی ملاتونین بر فرکانس حملات تشنج مورد تصویب قرار گرفت محل مرکزتحقیقات الزهرا
95/12/18 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیاری دکتر مهدی پور - دکتر علیزاده  -دکتر اوجی فرد در کلاس شماره 4 الزهرا 
95/12/3 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیاری دکتر نیکو - دکتر معینی  - اینترنی دکتر محبوبه فریدن در کلاس شماره 6 الزهرا 
95/11/26 جلسه شورای پژوهشی دفاع از پایان نامه دستیاری دکتر جهانشاهی - دکتر معصومی - دکتر شیرمردی در کلاس شماره 4 الزهرا
95/10/28 جلسه مشترک پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات  و دفاع از پایان نامه انترنی دکتر نفسیه کریمی و آقای دکتر پیمان گوکی زاده و پوروپوزال دکتر علی مهدی زاده - دکتر نسیم تبریزی 
95/10/21 دفاع از پایان نامه انترنی خانم کریمی
95/9/16 دفاع از پایان نامه انترنی دکتر لیلا خسروی    ،     پروپوال خانم دکتر فاطمه اعتمادی مورد تصویب قرار گرفت .
95/9/2 دفاع از پایان نامه انترنی دکتر پوپک احمدی - دکتر ژاله تبریزی        ،  پروپوزال دکتر نفیسه السادات منصوری طهرانی مطرح  ومورد تصویب قرار گرفت
95/8/11 دفاع از پایان نامه دکتر شادی ابراهیمیان - دکتر فرید نصر اصفهانی
  دفاع پایان نامه
95/5/19 دفاع از پایان نامه اینترنی دکتر فلورا فردوسی - دکتر کریمی - دکتر حدادیان و مطرح شدن و نامه های پژوهشی
95/5/6 دفاع از پایان نامه امید شکوهی      و  مطرح شدن پایان نامه نگار حاجیان -عارفه ایزدی - پریا امین نژاد - نوید مذنبی - درسا سلیمی و تصویب آنها
95/3/21 پایان نامه پریسا مداحیان دفاع شد و نانه گروه
95/2/29 دفاع پایان نامه انترنی دکتر میرزایی - دکتر امیررضا هوشمند - دکتر فاطمه صادقی
95/3/25 جلسه مشترک شورای گروه و مرکز تحقیقات طرح های پژوهشی دکتر نجفی  - طرح پایان نامه شیما سعیدی - زیبا رجایی - دکتر زارع      ، دفاع از پایان نامه پریسا مداحیان      ،    جلسات سمینار تخصصی دکتر فاطمه نظری - دکتر محمد مهدی شاهپوری- دکتر احمد باهنر
95/2/29 شورای پژوهش
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir