شورای پژوهشی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/5/8 در خصوص افزایش امکانات و بودجه پایان نامه 
99/3/24 درخواست دانشجویان جهت فرصت اضافه
99/3/18 تخصیص بودجه های پژوهشی 
98/11/21 دفاع پروپوزال آقای مجید ترابی و آقای سهیل حاجی علی اکبری
98/11/20 دفاع پروپوزال خانم کبری تاراجیان و خانم زینب فتحی
98/11/16 دفاع پروپوزال خانم مهسا معرفیان و خانم خاطره اختراعی
98/10/10 دفاع پروپوزال آقای محمدصادق دماوندی
98/10/2 معرفی آقای دکتر فاضلی و خانم دکتر کرباسی زاده برای شرکت در جلسات پژوهشی
98/7/9 در خصوص سیاست های جدید پژوهشی
98/4/22 تصویب پروپوزال خانم فاطمه نوروزی و خانم راضیه کمالی
98/4/16 تصویب عنوان  پروپوزال آقای محمد صادق دماوندی و تصویب پروپوزال خانم شیما فرزانه
98/4/4 تصویب پروپوزال خانم پریسا صادقی و عنوان پروپوزال خانم فاطمه نوروزی
98/3/27 تصویب عنوان پروپوزال خانم راضیه کمالی
98/3/8 تصویب عنوان پروپوزال خانم پریسا صادقی
98/3/1 تصویب پروپوزال خانم آرزو میرزایی 
97/12/7 تصویب پروپوزال آقای ازهر سالاری
97/12/4 تصویب پروپوزال خانم آزاده ترقیان
97/11/23 تصویب پروپزوالهای آقایان امین صادقی و امیرحسین فیاضی و خانمها حدیثه میسائی و طاهره علیپور
97/11/15 تصویب پروپزال آقای مهرداد حلاجی و خانم مریم خلیلی
97/2/11 نامه چهالشهای پژوهشی
97/1/15 شرکت در کنگره آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی
96/10/27 تصویب پروپوزال خانم الهام حقیقی فر
96/10/13 تصویب پروپوزال خانم ژینا وزیرزاده
96/8/20 تصویب پروپوزال آقای احد محمودی
96/8/20 تصویب پروپوزال خانم فاطمه استاجی
96/8/3 تصویب پروپوزال خانم طیبه شکیبا
96/8/3 تصویب پروپوزال خانم صبا جلالی فر
96/4/21 تصویب پروپوزال آقای مهرداد محمدی
96/1/30 تصویب پروپوزال خانم مرضیه صفری
95/11/23 تصویب پروپوزال آقای رامین دیباج
95/11/20 تصویب پروپوزال آقای بهنام سی سخت پور
95/11/20 تصویب پروپوزال خانم طاهره مطلبی راد
95/10/25 تصویب پروپوزال خانم یلدا استادی
95/10/8 تصویب پروپوزال خانم قاضی عسگر
95/10/8 تصویب پروپوزال آقای مسعود کیخا
95/9/24 تصویب پروپوزال آقای مهدی مقدم پور
95/9/24 تصویب پروپوزال آقای احد محمودی
95/9/24 تصویب پروپوزال آقای مهرداد زالی پور
95/8/26 تصویب پروپوزال خانم لیلا قیطانی
95/8/26 تصویب پروپوزال آقای نعمت اله رحیمی
95/7/28 تصویب پروپوزال خانم مینا ابن علی
94/12/12 تصویب پروپرپوزال خانم دنیا زارع

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir