شورای پژوهشی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/23-10:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
96/11/4
96/9/22
96/8/3
96/5/11
96/5/1
96/3/10
95/12/15
95/12/5
95/11/21
95/10/9
95/4/14
95/3/6
95/2/8
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir