شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-14:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
95/12/8 پروپوزالهای دستیاری و جلسه دفاع دستیاران سال چهار
95/11/4 دفاع پایان نامه دستیاری  و بررسی آیین نامه پژوهشی
95/7/18 بررسی پایان نامه کارورزی
95/7/5 بررسی پایان نامه کارورزی
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir