شورای پژوهشی اورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-11:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
11/10/95
  1. طرح تحقيقاتي / پايان نامه  آقا ي دكتر برزگر شريفيان

 

تحت عنوان : بررسي تاثير ترانس آلزاميك در كاهش ميزان خونريزي درعمل pcnl

به راهنمايي استاد گرامي دكتر نوري مهدوي  در شورا مطرح و مورد تصويب گروه قرار گرفت.

تاريخ 15/7/95
  1. طرح تحقيقاتي / پايان نامه خانم دكتر حوريه آقا شريفيان

 

تحت عنوان : بررسي اثر بخشي و ايمني روش يورتروتومي داخلي در درمان زنان با انسداد اناتوميك خروجي مثانه

به راهنمايي استاد گرامي خانم دكتر مهتاب ضرغام در شورا مطرح و مورد تصويب گروه قرار گرفت.

 

تاريخ 7/5/95
  1. طرح تحقيقاتي / پايان نامه خانم /آقاي دكتر سبحان سبزي          

تحت عنوان :  مقايسه تاثير تعبيه اينترنال كاتتر با اكسترنال كاتتر روي طول مدت بستري، ميزان ليك درن و عوارض بعد از عمل در بيماران با كانسر مثانه تحت عمل راديكال سيستكتومي اورتوتوپيك نئوبلادر مراجعه كننده به بيمارستان هاي الزهرا و خورشيد شهر اصفهان در سال هاي 97-95

به راهنمايي استاد گرامي آقاي  دكتر محمد حسين ايزد پناهي  در شورا مطرح ومورد تصويب گروه قرار گرفت
4/2/95
  1. طرح تحقيقاتي / پايان نامه خانم /آقاي دكتر ايمان اميدي            

تحت عنوان :  مقايسه ميزان  موفقيت و عوارض ديفلاكس و ونتريس در درمان اندوسكوپيك ريفلاكس در كودكان سه ماه تا پانزده سال مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء در فاصله اسفند 1388 تا اسفند 1394

به راهنمايي استاد گرامي آقاي  دكتر فرشيد عليزاده در شورا مطرح ومورد تصويب گروه قرار گرفت
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir