شورای پژوهشی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
20 98/10/17
19 98/7/13
18 98/5/17
17 98/5/2
16 97/1/29
15 96/11/3
14 96/9/22
13 96/7/17
12 96/6/29
11 96/5/4
10 96/3/17
9 96/2/13
8 96/1/30
7 96/1/16
6 95/11/14
5 95/10/22
4 95/10/8
3 95/10/1
2 95/9/17
1 95/9/4

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir