شورای مشاورین جوان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/10-13:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دسترسی به وب سایت شورای مشاورین جوان

 

 

 

اسامی اعضاء شورای مشاورین جوان

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورودی سمت درشورا پست الکترونیک تصویر

امیررضا منطقی نژاد

پزشکی مهر90 دبیر    
محمدرسول ظهورسلیمانی پزشکی بهمن 92 نائب دبیر    
حسن نسیمی پزشکی مهر 88 عضو    
فریبا طاهر پور پزشکی مهر 88 عضو    
علی طالبی پزشکی مهر 88 عضو    
معین بیغمیان پزشکی مهر 88 همکار    
سیدرضا طبیبیان پزشکی مهر 89 عضو    
زهرا اعظمیان پزشکی مهر 89 عضو    
مهدی خادمی پزشکی مهر 89 عضو    
جواد محمدی نسب پزشکی بهمن 89 عضو    
علی قانع پزشکی بهمن 89 عضو    
حمیدرضا معین پزشکی بهمن 89 عضو    
حمیده بابایی
پزشکی مهر90 عضو    
پرتو نصری پزشکی مهر 90 همکار    
ثمین خویی پزشکی مهر 90 عضو    
دنیا فرخی پزشکی مهر90 عضو    
پیام ریاحی پزشکی مهر90 همکار    
ملیکا صمدی پزشکی مهر90 همکار    
کیمیا کاظمی پزشکی مهر90 همکار    
طیبه شیروی پزشکی بهمن90 عضو    
امید میر مسیب پزشکی بهمن 90 عضو    
رهام نیکخواه پزشکی بهمن 90 عضو    
سجاد هادیان پزشکی مهر91 عضو    
محمد غیور پزشکی مهر91 عضو    
وحید منصوری پزشکی مهر91 عضو    
محمد صانعیان پزشکی مهر91 عضو    
مهران منانی پزشکی مهر91 عضو    
مهدی برزگر پزشکی مهر91 عضو    
حامد نوروزی پزشکی مهر91 عضو    
پریا بلوری نژاد پزشکی مهر91 همکار    
الهه شگفت پزشکی بهمن91 عضو    
محمد مهدی وحیدیان پزشکی بهمن91 عضو    
صفوراسادات عرفانیان پزشکی بهمن91 عضو    
فرزان پیوده پزشکی مهر92 عضو    
عرفان شیخ بهایی پزشکی مهر92 عضو    
رضا مخملی پزشکی مهر92 عضو    
محمد رسول ظهور سلیمانی پزشکی بهمن92 عضو    
زهره رحیمی پزشکی بهمن92 همکار    
فاطمه صالحی پزشکی بهمن92 عضو    
نوید فریدنی پزشکی مهر93 عضو    
علی فضلی پزشکی مهر93 همکار    
سینا راستی پزشکی مهر93 عضو    
حمیدرضا کیان ارثی پزشکی مهر93 عضو    
حسین بدیعی پزشکی بهمن93 عضو    
زینب رستمیان پزشکی بهمن93 عضو    
محمد حاتم پور پزشکی بهمن93 همکار    
علیرضا محمدی پزشکی بهمن93 همکار    
امیرحسین وزیری پزشکی مهر94 عضو    
شیدا افضل پزشکی مهر94 عضو    
امیرمحمد قادری رادیولوژی مهر92 عضو    
سجاد شیخ رادیولوژی مهر92 عضو    
مرضیه عباسی رادیولوژی مهر92 عضو    
هدیه صمدیان هوشبری مهر92 عضو    
الهه روانبخش حبیب الهی هوشبری مهر92 عضو    
زهرا توکلی هوشبری مهر92 عضو    
سید امیرحسین امیری علوم ازمایشگاهی مهر92 عضو    
راضیه شکرالهی علوم آزمایشگاهی مهر92 عضو    

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir