شورای عمومی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/24-21:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه

96/4/17

 

پذیرش فارغ التحصیلان تعهداتی
96/3/11 جلسه در خصوص مشکلات بوجود امده در خصوص جذب سرکار خانم دکتر صمصام شریعت
95/11/18 -
95/7/5 -
95/3/31 -
95/2/13 -
93/1/23   در خصوص دستیاران گروههای آموزشی در گروه سم شناسی بالینی و پزشکان مقیمICU
 93/7/19 در خصوص برنامه های اساتید و موضوعات گروه
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir