شورای عمومی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
96/9/25
96/8/4
96/6/28
96/4/28
96/2/17
95/12/22
95/10/25
95/9/30
95/8/4
95/6/20
95/5/30
95/5/6

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir