شورای عمومی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/31-7:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای عمومی گروه معارف

ردیف

تاریخ برگزاری شورا

24 99/3/27
23 98/11/16
22 ۹۸/۸/۸
21 ۹۸/۷/۳
20 ۹۸/۶/۲۷
19 ۹۸/۳/۱
18 ۹۸/۲/۲۵
17 ۹۸/۱/۲۸
16 ۹۷/۱۲/۱
15 ۹۷/۱۰/۵
14 ۹۷/۸/۲
13 ۹۷/۷/۱۸
12 ۹۷/۷/۱۱

11

۹۶/۹/۱۵

10 ۹۶/۷/۱۶
9 ۹۶/۱/۳۰

8

۹۵/۱۱/۲

7

۹۵/۱۰/۱۱

6

۹۵/۱۰/۴

5

۹۵/۸/۲۹

4

۹۶/۶/۱۴

3

۹۵/۵/۵

2

۹۵/۴/۱۰

1

۹۵/۱/۲۲

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir