شورای عمومی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای عمومی گروه معارف

تاریخ برگزاری شورا

موضوع صورتجلسه

۹۸/۸/۸ تصمیم گیری در خصوص آموزش زبان انگلیسی و عربی جهت اعضاء محترم هیات علمی گروه
۹۸/۷/۳ بررسی مسائل جاری گروه معارف اسلامی
۹۸/۶/۲۷ بررسی واحد های درسی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه  و مسائل جاری گروه
۹۸/۳/۱ بررسی نامه ها و مسائل جاری گروه
۹۸/۲/۲۵ بررسی پیشنهاد های اساتید محترم - آموزش مجازی تعدادی از کلاس های  هر درس وسند چشمنداز الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
۹۸/۱/۲۸ بررسی نامه ها و مسائل جاری گروه
۹۷/۱۲/۱ طرح موضوعات دو نامه ارسالی از جانب ریاست محترم دانشکده و معاون محترم پژوهشی دانشگاه و نیز معاون محترم پژوهشی گروه معارف اسلامی دانشگاه مبی برارايه  ایده های جدید برای ارتقا فرایند های آموزشی و...  و فراخوان  نقد و نظر مقام معظم رهبری برای الگوی پایه سند پنجاه ساله پیشرفت اسلامی  و...
۹۷/۱۰/۵ مسائل جاری گروه - بررسی پیشنهاد کارگاه دانش پژوهی میان رشته ای
۹۷/۸/۲ گزارش برگزاری نشست سالانه اساتید گروه و بررسی مسائل جاری گروه و طرح پیشنهادی درسنامه تفسیر قرآن
۹۷/۷/۱۸ بررسی نشست سالانه اساتید گروه و مسائل جاری گروه
۹۷/۷/۱۱     بحث و تبادل نظر در باره مسايل جاری گروه معارف اسلامی

۹۶/۹/۱۵

 بیان  پیشنهادات و مشکلات گروه با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکترامامی

۹۶/۷/۱۶ تدوین برنامه ۵ساله هسته و برنامه ریزی تقویت دانش و مهارت زبان انگلیسی اعضا گروه
۹۶/۱/۳۰ بررسی ابعاد اجرای فراخوان هیئت علمی گروه

۹۵/۱۱/۲

بررسی طرح ارزیابی دانشجویی

۹۵/۱۰/۱۱

بحث و تبادل نظر در مورد امور جاری گروه

۹۵/۱۰/۴

گزارش نشست اساتید گروه و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

۹۵/۸/۲۹

تعیین مسئول امور هیئت های علمی گروه و تعیین سقف کلاس های گروه

۹۶/۶/۱۴

تدوین برنامه عملیاتی گروه

۹۵/۵/۵

بررسی نامه جذب هیئت علمی گروه

۹۵/۴/۱۰

زمانبندی مصاحبه و ارزیابی داوطلبان هیئت علمی گروه

بررسی طرح آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان جدید الورد

۹۵/۱/۲۲

تعیین دبیر برنامه های مجازی گروه

تبیین نامه های ارسال معاون پژوهشی دانشکده به گروه معارف

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir