شورای عمومی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/07-10:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/9/13 موافقت با انتقال خانم مریم هوشیاری به دانشگاه علوم پزشکی ایران یا تهران باتوجه به مدارک پزشکی نامبرده
98/6/23

هماهنگی برای برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود

اطلاع از نکات جدید و مهم آیین نامه جدید دوره PH.D

بحث و تبادل نظر در رابطه با گرانتهای تخصیص یافته به اعضا هیات علمی

انتخاب آقای دکتر داریوش شهبازی بعنوان برنامه ریز جلسات دفاع گروه

همکاری دانشجویان دکتری گروه برای تدریس حداکثر 3 واحد از دروس گروه

بررسی و تبادل نظر در رابطه با  آموزش عملی درس فیزیک پزشکی

98/3/26

موافقت با برگزاری آزمون جامع گروه در دو روز

موافقت با برگزاری درس فیزیک پزشکی جهت دانشجویان پزشکی در ترم سوم

عدم موافقت با انتقال خانم دکتر صفورا نیکزاد عضوهیات علمی دانشگاه همدان

تاکید مدیر گروه بر وارد نمودن دروس و واحدها توسط اعضا هیات علمی در سامانه نگاه

تاکید مدیر گروه بر وارد نمودن مرخصیها توسط اعضا هیات علمی در سامانه تردد

تاکید مدیر گروه بر حضور اعضا هیات علمی در جلسات امتحانات

97/9/1

یکسان سازی طرح درس فیزیک پزشکی 2 واحدی رشته پزشکی

بحث و بررسی در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو

موافقت با برگزاری کارگاه آموزشی Matlab توسط خانم دکتر اتحادتوکل

موافقت با برگزاری کارگاه آموزشی TLD Reader توسط خانم مهندس اثنی عشری

موافقت با برگزاری ژورنالکلاب توسط دکتر مصلحی و با همکاری خانم علیرضایی

موافقت با تمدید مرخصی خانم دکتر شکرانی

97/03/07

هماهنگی جهت برگزاری جلسه جذب هیآت علمی

تقسیم واحدهای غیر تخصصی ترم آینده

هماهنگی با اساتید برای شرکت در کنگره فیزیک پزشکی

بررسی بودجه تخصیص یافته به دانشجویان گروه

اولویت بندی گرایش ها برای پذیرش دکتری

بررسی نامه های مطروحه و پیشنهادات

97/2/3

بررسی راهکارهای اجرایی اردن حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در مراکز درمانی در غالب درس کاراموزی و کارورزی

پیگیری استفاده از وسایل کنترل کیفی موجود در گروه توسط اساتید در غالب دروس کاراموزی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بررسی حضور فیزیکی دانشجویان دکترا توسط اساتید آموزشی و ارجاع گزارش به مدیر گروه

96/5/30 موافقت در خصوص انجام تعهدات خاص ضریب k به صورت غیر هیئت علمی آقای دکتر ایرج عابدی
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir