شورای عمومی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/4/29

اطلاع رسانی دستورالعملهای صادره جهت برگزاری امتحانات پایان ترم

اطلتع رسانی مباحث ذکر شده در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 99/4/29

اعلام نیاز گروه به انتقای خانم دکتر مریم عطارد

پیگیری جهت اخذ دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی در سال جاری

موافقت با تقسیم بندی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی بصورت عادلانه برطبق تخصص اعضا

98/7/11

اطلاع رسانی آقای دکتر رئیسی در مورد کلاسهای بین الملل

اطلاع رسانی مدیرگروه در مورد پایه تشویقی پنج ساله

تهیه طرح دروس تحصیلات تکمیلی توسط اعضا هیات علمی

تعیین زمان جلسه انتخاب مدیرگروه

تقسیم پایان نامه های گروه بصورت مساوی بین اعضا هیات علمی

تایید درخواست تجهیز یک آزمایشگاه جهت امور مربوط به برنامه نویسی و شبیه سازی مونته کارلو

98/9/13 موافقت با انتقال خانم مریم هوشیاری به دانشگاه علوم پزشکی ایران یا تهران باتوجه به مدارک پزشکی نامبرده
98/8/19 موافقت با پذیرش تعهد غیر هیات علمی با گرایش تصویربرداری
98/6/23

هماهنگی برای برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود

اطلاع از نکات جدید و مهم آیین نامه جدید دوره PH.D

بحث و تبادل نظر در رابطه با گرانتهای تخصیص یافته به اعضا هیات علمی

انتخاب آقای دکتر داریوش شهبازی بعنوان برنامه ریز جلسات دفاع گروه

همکاری دانشجویان دکتری گروه برای تدریس حداکثر 3 واحد از دروس گروه

بررسی و تبادل نظر در رابطه با  آموزش عملی درس فیزیک پزشکی

98/3/26

موافقت با برگزاری آزمون جامع گروه در دو روز

موافقت با برگزاری درس فیزیک پزشکی جهت دانشجویان پزشکی در ترم سوم

عدم موافقت با انتقال خانم دکتر صفورا نیکزاد عضوهیات علمی دانشگاه همدان

تاکید مدیر گروه بر وارد نمودن دروس و واحدها توسط اعضا هیات علمی در سامانه نگاه

تاکید مدیر گروه بر وارد نمودن مرخصیها توسط اعضا هیات علمی در سامانه تردد

تاکید مدیر گروه بر حضور اعضا هیات علمی در جلسات امتحانات

97/9/1

یکسان سازی طرح درس فیزیک پزشکی 2 واحدی رشته پزشکی

بحث و بررسی در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو

موافقت با برگزاری کارگاه آموزشی Matlab توسط خانم دکتر اتحادتوکل

موافقت با برگزاری کارگاه آموزشی TLD Reader توسط خانم مهندس اثنی عشری

موافقت با برگزاری ژورنالکلاب توسط دکتر مصلحی و با همکاری خانم علیرضایی

موافقت با تمدید مرخصی خانم دکتر شکرانی

97/03/07

هماهنگی جهت برگزاری جلسه جذب هیآت علمی

تقسیم واحدهای غیر تخصصی ترم آینده

هماهنگی با اساتید برای شرکت در کنگره فیزیک پزشکی

بررسی بودجه تخصیص یافته به دانشجویان گروه

اولویت بندی گرایش ها برای پذیرش دکتری

بررسی نامه های مطروحه و پیشنهادات

97/2/3

بررسی راهکارهای اجرایی اردن حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در مراکز درمانی در غالب درس کاراموزی و کارورزی

پیگیری استفاده از وسایل کنترل کیفی موجود در گروه توسط اساتید در غالب دروس کاراموزی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بررسی حضور فیزیکی دانشجویان دکترا توسط اساتید آموزشی و ارجاع گزارش به مدیر گروه

96/5/30 موافقت در خصوص انجام تعهدات خاص ضریب k به صورت غیر هیئت علمی آقای دکتر ایرج عابدی
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir