شورای عمومی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/9/1

یکسان سازی طرح درس فیزیک پزشکی 2 واحدی رشته پزشکی

بحث و بررسی در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو

موافقت با برگزاری کارگاه آموزشی Matlab توسط خانم دکتر اتحادتوکل

موافقت با برگزاری کارگاه آموزشی TLD Reader توسط خانم مهندس اثنی عشری

موافقت با برگزاری ژورنالکلاب توسط دکتر مصلحی و با همکاری خانم علیرضایی

موافقت با تمدید مرخصی خانم دکتر شکرانی

97/03/07

هماهنگی جهت برگزاری جلسه جذب هیآت علمی

تقسیم واحدهای غیر تخصصی ترم آینده

هماهنگی با اساتید برای شرکت در کنگره فیزیک پزشکی

بررسی بودجه تخصیص یافته به دانشجویان گروه

اولویت بندی گرایش ها برای پذیرش دکتری

بررسی نامه های مطروحه و پیشنهادات

97/2/3

بررسی راهکارهای اجرایی اردن حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در مراکز درمانی در غالب درس کاراموزی و کارورزی

پیگیری استفاده از وسایل کنترل کیفی موجود در گروه توسط اساتید در غالب دروس کاراموزی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بررسی حضور فیزیکی دانشجویان دکترا توسط اساتید آموزشی و ارجاع گزارش به مدیر گروه

96/5/30 موافقت در خصوص انجام تعهدات خاص ضریب k به صورت غیر هیئت علمی آقای دکتر ایرج عابدی
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir