شورای عمومی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/03/07

هماهنگی جهت برگزاری جلسه جذب هیآت علمی

تقسیم واحدهای غیر تخصصی ترم آینده

هماهنگی با اساتید برای شرکت در کنگره فیزیک پزشکی

بررسی بودجه تخصیص یافته به دانشجویان گروه

اولویت بندی گرایش ها برای پذیرش دکتری

بررسی نامه های مطروحه و پیشنهادات

97/2/3

بررسی راهکارهای اجرایی اردن حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در مراکز درمانی در غالب درس کاراموزی و کارورزی

پیگیری استفاده از وسایل کنترل کیفی موجود در گروه توسط اساتید در غالب دروس کاراموزی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بررسی حضور فیزیکی دانشجویان دکترا توسط اساتید آموزشی و ارجاع گزارش به مدیر گروه

96/5/30 موافقت در خصوص انجام تعهدات خاص ضریب k به صورت غیر هیئت علمی آقای دکتر ایرج عابدی
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir