شورای عمومی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-5:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
1398/11/14 بررسی نامه های گروه
1398/01/26

بررسی نامه شماره 4318 مورخ 97/12/27 در ارتباط با یوه نامه اجرایی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در سال 98

بررسی بند اول مصوبات چهارمین جلسه شورای مشترک مدیران گروه های پایه و بالینی

بررسی نامه شماره 19353 مورخ  97/11/30

بررسی نامه شماره 1173 مورخ 97/12/06

1397/08/07 هزینه های پایان نامه تحصیلات تکمیلی ، اجرای برنامه عملیاتی، حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی ...
1397/06/19 درخواست خانم دکتر گیتی زرین فرد مبنی بر گذراندن دوره تعهدات ضریب K
1397/02/03 شورای گروه اهداف و رئوس برنامه های مدیر گروه 
1396/12/07 درخواست خانم دکتر گیتی زرین فرد جهت گذراندن تعهدات خدمت
1396/12/16 شورای گروه انتخاب مدیر گروه
1396/11/30

بررسی نامه های وارده 

درخواست خانم دکتر بتول هااشمی بنی

درخواست آقای دکتر ناظم قاسمی

1396/11/23

بررسی نامه

1396/09/25 درخواست های گروه علوم تشریحی ( کمبود فضا، میکروسکوپ الکترونی، اتاق کشت سلول و ...) از ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر امامی
1396/07/03

دستگاه های مورد نیاز گروه علوم تشریحی

1396/04/19

درخواست آقای دکتر شاهین غزلی 

درخواست آقای دکتر ناصر  ناظم 

1396/02/25 در خصوص تجهیزات مورد نیاز گروه
1396/02/18 انتصاب آقای دکتر عباسعلی ربیعی به عنوان رابط گروه با پزشکی قانونی
1395/11/04

برگزاری کارگاه طرح درس 

بررسی نامه های گروه

1395/09/22

 درخواست دانشجویان برای امتحان جامع

بررسی نامه های گروه

درخواست خانم دکتر گیتی زرین فرد و ...

1395/08/24

بررسی نامه در خصوص معرفی دو نفر از اعضای هیات علمی گروه جهت عضویت در شورای صنفی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی

تعیین مسئول سایت گروه 

و ...

1395/08/03

معارفه دانشجویان جدیدالورود مقاطع Ph.D و کارشناسی ارشد

تامین جسد جهت کلاس های آناتومی عملی

برگزاری جلسات ژورنال کلاب

1395/05/25

بررسی نامه های واصله

جدول برنامه عملیاتی دوساله گروه 

1395/02/13 بررسی نامه ها و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و ... برای گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir