شورای عمومی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/18-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
21 99/2/22
20 98/10/11
19 98/7/22
18 98/3/22
17 97/11/16
16 97/10/18
15 97/7/24
14 97/4/2
13 97/2/11
12 97/2/2
11 97/1/28
10 97/1/21
9 96/12/26
8 96/11/10
7 96/10/17
6 96/8/24
5 95/9/22
4 95/8/11
3 95/7/14
2 95/5/26
1 95/4/28

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir