شورای عمومی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/19-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
96/4/13
96/3/3
96/2/21
96/1/23
95/11/20
95/10/1
95/7/28
95/5/20
95/2/29
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir