شورای عمومی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/16-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا                                           موضوع صورتجلسه
50 99/8/21 در خواست آقای Mr xiaojie
49 99/7/21 درخواست خانم راضیه سادات حسینی - درخواست خانم دکتر کیانا شاه زمانی
48 99/6/17 درخواست خانم لیلا حیدری بررسی شد.
47 99/5/21 در خواست خانمها کیانا لک- دکتر کیانا شاه زمانی- ناهید رضایی بررسی شد.
46 99/3/18 تقدیر و تشکر از زحمات خانم دکتر مقیم- برنامه عملیاتی
45 98/10/30 در خصوص نامه خانم دکتر کیانا شاه زمانی-نامه هفتمین فرخوان تعهدات
44 98/10/16

اعلام غیب اعضای محترم هیات علمی- عدم اختصاص خوابگاه به دانشجویان تحصیلات 

تکمیلی به علت تایید نشدن پروپوزال و عنوان پروپوزال

43 98/10/2 بررسی درخواست خانم لیلا حیدری- درخواست خانم دکتر مرضیه موسایی
42 98/8/14 در خصوص فراخوان تعهدات 
41 98/7/9 در خصوص سیاست های جدید پژوهشی گروه
40 98/4/22 در خصوص درخواستهای رسیده
39 98/4/16 در خصوص نامه های رسیده
38 98/3/27 در خصوص نامه های رسیده
37 98/3/1 در خصوص نامه های رسیده و درخواست دانشجویان ورودی 96
36 98/2/4 در خصوص نامه های رسیده
35 97/11/7 در خصوص نامه رسیده
34 97/10/23 درخصوص درخواست خانم تیموری
33 97/10/3 در خصوص نامه های رسیده
32 97/7/15 انصراف دانشجوی ارشد
31 97/7/15 در خصوص فراخوان تعهدات
30 97/7/4 در خصوص خرید دستگاهها
29 97/6/26 در خصوص تبدیل وضعیت خانم دکتر نریمانی
28 97/4/20 برنامه نگاه
27 97/3/23 نامه های رسیده
26 97/3/20 نامه های رسیده
25 97/3/6 خرید دستگاه میکروسکوپ الکترونی
24 97/2/11 نامه های رسیده و تجهیزات گروه
23 97/1/15 شرکت در کنگره آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی
22 96/12/9 درخواستها و نامه های رسیده
21 96/10/27 نامه های رسیده
20 96/10/13 نامه های رسیده
19 96/9/8 نامه های گروه با حضور دکتر امامی
18 96/9/5 درخواستهای رسیده
17 96/8/20 نامه های گروه
16 96/8/3 نامه های گروه
15 96/7/15 نامه های وارده و درخواستها
14 96/5/9 نامه های وارده و درخواستها
13 96/4/14 تجهیزات گروه
12 96/3/27 نامه ها و آزمون Ph.D
11 96/3/17 جذب هیات علمی
10 96/1/30 نامه ها و آزمون Ph.D
9 95/11/3 گرانت های آموزشی
8 95/12/7 درخواست دکتر محزونیه
7 95/11/3 نامه های وارده
6 95/10/29 کنگره آقای دکتر نصر اصفهانی
5 95/10/25 درخواست خانم آرزو میرزایی
4 95/8/26 نامه های وارده
3 95/7/28 نامه ها و برنامه عملیاتی
2 95/4/28 نامه ها و نتایج آزمون
1 94/12/12 درخواستها

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir