شورای عمومی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-8:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/3/18 تقدیر و تشکر از زحمات خانم دکتر مقیم- برنامه عملیاتی
98/10/30 در خصوص نامه خانم دکتر کیانا شاه زمانی-نامه هفتمین فرخوان تعهدات
98/10/16

اعلام غیب اعضای محترم هیات علمی- عدم اختصاص خوابگاه به دانشجویان تحصیلات 

تکمیلی به علت تایید نشدن پروپوزال و عنوان پروپوزال

98/10/2 بررسی درخواست خانم لیلا حیدری- درخواست خانم دکتر مرضیه موسایی
98/8/14 در خصوص فراخوان تعهدات 
98/7/9 در خصوص سیاست های جدید پژوهشی گروه
98/4/22 در خصوص درخواستهای رسیده
98/4/16 در خصوص نامه های رسیده
98/3/27 در خصوص نامه های رسیده
98/3/1 در خصوص نامه های رسیده و درخواست دانشجویان ورودی 96
98/2/4 در خصوص نامه های رسیده
97/11/7 در خصوص نامه رسیده
97/10/23 درخصوص درخواست خانم تیموری
97/10/3 در خصوص نامه های رسیده
97/7/15 انصراف دانشجوی ارشد
97/7/15 در خصوص فراخوان تعهدات
97/7/4 در خصوص خرید دستگاهها
97/6/26 در خصوص تبدیل وضعیت خانم دکتر نریمانی
97/4/20 برنامه نگاه
97/3/23 نامه های رسیده
97/3/20 نامه های رسیده
97/3/6 خرید دستگاه میکروسکوپ الکترونی
97/2/11 نامه های رسیده و تجهیزات گروه
97/1/15 شرکت در کنگره آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی
96/12/9 درخواستها و نامه های رسیده
96/10/27 نامه های رسیده
96/10/13 نامه های رسیده
96/9/8 نامه های گروه با حضور دکتر امامی
96/9/5 درخواستهای رسیده
96/8/20 نامه های گروه
96/8/3 نامه های گروه
96/7/15 نامه های وارده و درخواستها
96/5/9 نامه های وارده و درخواستها
96/4/14 تجهیزات گروه
96/3/27 نامه ها و آزمون Ph.D
96/3/17 جذب هیات علمی
96/1/30 نامه ها و آزمون Ph.D
95/11/3 گرانت های آموزشی
95/12/7 درخواست دکتر محزونیه
95/11/3 نامه های وارده
95/10/29 کنگره آقای دکتر نصر اصفهانی
95/10/25 درخواست خانم آرزو میرزایی
95/8/26 نامه های وارده
95/7/28 نامه ها و برنامه عملیاتی
95/4/28 نامه ها و نتایج آزمون
94/12/12 درخواستها

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir