شورای عمومی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-7:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف      تاریخ برگزاری                             موضوع صورتجلسه                                                                                         
13 99/4/24 توضیح برنامه عملیاتی 1400-1399و برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98 گروه انگل و قارچ شناسی   
12 99/3/13 آموزش مجازی یا حضوری عملی دانشجویان بخصوص تحصیلات تکمیلی   
11 98/11/29 انتخاب مدیر گروه و تشکیل آزمایشگاههای تخصصی  
10 98/11/1 در رابطه با شروع کلاس های ترم دوم و تشکیل به موقع کلاس ها و تدریس   
9 98/10/21 مشخص شدن دروس و مسئولین درس های نیمسال دوم سال 98-99  
8 98/8/20 1- اطلاع رسانی در خصوص آزمون الکترونیک 2- اطلاع رسانی در خصوص تمایل تدریس دروس انگل شناسی و قارچ شناسی به زبان انگلیسی به دانشجویان بین الملل توسط اساتید گروه  
7 98/7/2 1- تکمیل Course Plane دروس توسط مسئواین دروس در اسرع وقت 2- تکمیل برنامه نگاه توسط اساتید جهت ارتقاءسالانه  
6 98/3/21 1- اطلاع رسانی در خصوص کنگره علمی انگل شناسی در دانشگاه ارومیه 2- هماهنگی در خصوص برنامه امتحانات پایان ترم  
5 98/2/17 گزارش از بازدید هیات برد انگل شناسی از گروه  
4 97/4/11 برنامه ریزی در خصوص مصاحبه با متقاضیان ورود به دوره دکتری انگل شناسی  
3 97/3/9 مصاحبه با داوطلبان پانزدهمین فراخوان  
2 96/5/15 زمان برگزاری امتحان جامع  
1 96/4/25 امتحان جامع دانشجویان دکترای انگل شناسی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir