شورای عمومی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
   
96/1/30  
96/1/16  
95/11/14  
95/10/22  
95/10/8  
95/10/1  
95/9/17  
95/9/4  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir