سایر شوراهای گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-9:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در گروه طب اورژانس فقط شوراهای عمومی، آموزشی، پژوهشی برگزار میگردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir