شورای آموزشی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-8:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای آموزشی گروه معارف اسلامی در تاریخ 22 خرداد ماه با حضورمدیرمحترم گروه ؛ اعضاء شورا و جناب آقای دکتر سید مهدی موحد ابطحی به عنوان میهمان شورا با دستور جسله : بررسی درس نامه اخلاق اسلامی – مسائل آموزشی گروه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه موارد ذیل مورد بحث و تصویب قرار گرفت :

1- با توجه به قوانین آموزشی و نیز برنامه تعمیرات ساختمان گروه، مدیر محترم گروه بر لزوم نهایی کردن نمرات ظرف ده روز تأکید کردند.

2- بر لزوم ثبت فعالیت های آموزشی و پژوهشی در سامانه نگاه، توسط اعضای محترم هیأت علمی، جهت ترفیع سالیانه تأکید شد.

3- درسنامه اخلاق اسلامی که توسط آقایان دکتر قدرت الله مومنی و دکتر سید روح الله موسوی زاده تهیه و تنظیم شده است، ارائه و مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، عنوان درسنامه و ضرورت آن تصویب و مقرر گردید که فایل درسنامه جهت اعضای محترم گروه ارسال گردد تا متعاقباً نظرات کارشناسی در شورا مطرح و در خصوص تصویب نهایی اتخاذ تصمیم گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir