شورای آموزشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/30-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا
21 99/4/21
20 99/4/1
19 98/12/25
18 98/12/14
17 ۹۸/۱۰/۱۱
16 ۹۸/۷/۱۷
15 ۹۸/۷/۱۰
14 ۹۸/۶/۲۷
13 ۹۸/۶/۹
12 ۹۸/۳/۲۲
11 ۹۸/۲/۱۸
10 ۹۷/۱۰/۱۶
9 ۹۷/۸/۲۳
8 ۹۷/۵/۱۳
7 ۹۷/۲/۲۶-ساعت ۸:۳۰تا ۹:۳۰
6 ۹۶/۱۰/۳
5 ۹۶/۸/۷
4 ۹۵/۱۰/۶
3 ۹۵/۸/۱
2 ۹۵/۷/۱۸
1 ۹۵/۶/۲۸

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir