شورای آموزشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/15-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
۹۶/۸/۷ برنامه ریزی کرسی های آزاداندیشی،برگزاری کمیته های تخصصی ،کارگاه توانمندسازی اساتید
۹۵/۱۰/۶ بررسی برنامه آموزشی گروه و برنامه کرسی های آزاد اندیشی
۹۵/۸/۱ تعیین مسئول امور هیئت علمی گروه
۹۵/۷/۱۸ تعیین سقف کلاس های گروه معارف
۹۵/۶/۲۸ تعیین رویه واحد در اداره کلاس های گروه توسط مدرسین
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir