شورای آموزشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
۹۷/۸/۲۳ بررسی درسنامه ادیان اللهی و استماع گزارش مدیر و معاون آموزشی گروه در مورد برنامه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و برنامه ۵ساله مرکز توسعه پژوهش های  بین رشته ای و جلسه معاون محترم آموزشی گروه با مدیر محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
۹۷/۵/۱۳ برنامه ریزی آموزشی نیمسال  اول ۹۷-۹۸و بررسی مسائل آموزشی
۹۷/۲/۲۶-ساعت ۸:۳۰تا ۹:۳۰ تبادل نظر درمورد سوالات پایان نیم سال،برنامه ریزی نشست های مشترک تاریخ اسلامبا دفتر استانی انجمن ایرانی تاریخ  اسلام استان اصفهان
۹۶/۱۰/۳ اعلام برنامه آموزشی نیم سال دوم،ارائه گزارش برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ، بررسی دستور جلسات  کمیته های تخصصی
۹۶/۸/۷ برنامه ریزی کرسی های آزاداندیشی،برگزاری کمیته های تخصصی ،کارگاه توانمندسازی اساتید
۹۵/۱۰/۶ بررسی برنامه آموزشی گروه و برنامه کرسی های آزاد اندیشی
۹۵/۸/۱ تعیین مسئول امور هیئت علمی گروه
۹۵/۷/۱۸ تعیین سقف کلاس های گروه معارف
۹۵/۶/۲۸ تعیین رویه واحد در اداره کلاس های گروه توسط مدرسین

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir