شورای آموزشی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/23-20:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/8/24  
96/7/26  
96/5/4  
96/4/15  
96/3/31  
96/2/27  
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir