شورای آموزشی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/09-7:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
1398/10/9 برنامه درسی نیمسال دوم 98-99
1398/09/11

درخواست خانم دکتر ابوترابی در خصوص تغییر موقعیت خانم دکتر نیک پور از استاد مشاور به استاد راهنمای دوم 

در خصوص تمدید مرخصی آقایدکتر گلشن ایرانپور

....

1398/07/08

گزارش دروس نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

بحث و بررسی در خصوص همکاری گروه آناتومی با بخش نازایی بیمارستان شهید بهشتی

1398/06/02 بررسی برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
1397/11/29

برنامه عملیاتی گروه و گزارش پیشرفت حیطه های مختلف...

گزارشی از بازسازی آزمایشگاه بافت ...

تطبیق دروس علوم تشریحی...

1397/07/23 اصلاح فرآیند تدریس و نیز اجرای کوریکولوم مصوب شورای عالی برنامه ریزی و اثر بخش بودن آن ....
1397/06/18 اهمیت طرح دوره و طرح درس روزانه 
1397/05/01

بررسی برنامه درسی نیمسال اول 98-97 

بررسی نامه های گروه

1397/02/31

گزارش جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برنامه عملیاتی دو ساله گروه (98-97)

تنظیم نیمرخ تحصیلی دانشجویان Ph.D با توجه به بازنگری دوره

1396/11/23 موافقت با تدوین درسنامه آناتومی 2 رشته رادیولوژی توسط خانم دکتر مصطفوی 
1396/10/11

بررسی برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی 97-96

حضور اعضای محترم هیات علمی  در کلاس های عملی و نحوه اداره آن ها

1396/04/27 نحوه بارم بندی امتحان جامع
1396/04/19

بررسی ادغام  دروس بافت شناسی عمومی + آناتومی اندام (نظری و عملی ) 

و جنین شناسی عمومی  + آناتومی تنه + (شکم و لگن نظری و عملی)

1396/03/08 اعضای کارگروه های علوم تشریحی جهت ادغام افقی دروس علوم تشریحی
1396/02/25 زمان برگزاری آزمون جامع
1396/02/18 دروس قابل ارائه به عنوان آموزش مجازی
1396/01/30 بیان پیشنهاد هایی جهت تدریس دروس آموزش آناتومی
1395/05/31

بررسی نامه در خصوص اعلام نیاز دانشچویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در کارگاه های مورد نیاز 

بررسی نامه در خصوص ابلاغ برنامه آموزشی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم تشریحی

1395/05/25 بحث و تبادل نظر در مورد نیمرخ تحصیلی دانشجویان دکتری 
1395/04/31

گزارش سفر آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری از کشور سنگاپور

راه اندازی رشته های مهندسی بافت و بیولوژی تولید مثل

راه اندازی لانه حیوانات در گروه 

و ...

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir