شورای آموزشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/26-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع جلسه
97/11/8 بحث و تبادل نظر در خصوص پایان نامه خانم دکتر راضیه قنبریان
97/10/9 جذب دانشجوی دکترای تخصصی اتباع خارجی
97/8/21 آموزش پزشکان شرکت کننده در دوره های طب ایرانی
97/7/1 قوانین و مقررات حضور و غیاب، دروس، تعداد و نوع واحدهای هر نیمسال و دستورالعمل های مرتبط با پذیرفته شدگان Ph.D ورودی مهر 97
97/6/14 پیگیری جهت وصول دستورالعمل ارائه 2 واحد مجازی اجباری آشنایی با درس طب مکمل و طب ایرانی پیشنهادی از دفتر طب ایرانی وزارت متبوع
97/5/21 بهره وری از دانشجویان ورودی ۹۶ در فرآیند تدریس دانشجویان جدید­الورود در نیمسال اول تحصیلی 98-97
97/4/30 تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد جامع نگر در حوزه سلامت
97/3/5 تدریس دستیاران تخصصی گروه پزشک خانواده و استفاده این همکاران از روتیشن طب ایرانی
97/2/18 پیگیری تدوین 2 واحد مجازی طب ایرانی به دانشجویان پایه
97/1/14 تدریس دانشجویان تخصصی این گروه به دانشجویان دکترای حرفه ای
96/12/22 دوره های طب سنتی ویژه پزشکان عمومی
96/11/24  کارگاه های آموزشی در سلامتکده های نمادین نمایشگاه های برگزار شده در استان اصفهان
96/10/10  ارائه دو واحد طب سنتی و محورهای آن به دانشجویان دکترای عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازان عمومی
96/9/19 واحد درس مفردات دانشجویان و نحوه تدریس بهینه این واحد

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir