شورای آموزشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/03-10:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع جلسه
97/1/14 تدریس دانشجویان تخصصی این گروه به دانشجویان دکترای حرفه ای
96/12/22 دوره های طب سنتی ویژه پزشکان عمومی
96/11/24  کارگاه های آموزشی در سلامتکده های نمادین نمایشگاه های برگزار شده در استان اصفهان
96/10/10  ارائه دو واحد طب سنتی و محورهای آن به دانشجویان دکترای عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازان عمومی
96/9/19 واحد درس مفردات دانشجویان و نحوه تدریس بهینه این واحد

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir