شورای آموزشی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/29-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/2/2   جلسه شورای آموزشی گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی    
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir