شورای آموزشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/27-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ برگزاری شورا

موضوع صورتجلسه

98/12/25 جلسه جهت هماهنگی با کلیه اساتید مسئول درس و مدرسین جهت  بارگذاری اسلاید ها  و ویس ها در سامانه آموزش مجازی نوید

98/11/21

 • جلسه هماهنگی با اساتید جهت طرح سوال و نحوه برگزاری امتحان آسکی

98/11/16

 • جلسه برنامه ریزی آموزشی و هماهنگی جهت تغییر برنامه دستیاران
 • نیاز سنجی تجهیزات مورد نیاز تخصصی در مراکز آموزشی درمانی
 • برنامه ریزی برای موضوع برنامه های آموزش مداوم

98/11/8

 • جلسه برنامه عملیاتی

98/10/11

 • جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برای کلاس های آموزشی گروه آسیب شناسی در نیم سال دوم سال ۹۹-۹۸

98/10/3

 • جلسه هماهنگی با اساتید جهت تقسیم بندی مباحث جهت طرح سوالات علوم پایه و پیش کارورزی

98/9/9/

 • ۱-تشکیل جلسه با حضور معاونت آموزش پزشکی عمومی ، مدیر گروه ، معاون آموزشی گروه ، مسئولین درس های عملی گروه، جهت برنامه ریزی برای اجرای کوریکولوم درس های عملی جدید وزارتخانه

۲-تشکیل جلسه  بر اساس بررسی کیفیت لامهای مربوطه جهت به روز رسانی لام های موجود در بخش برای آموزش عملی دانشجویان علوم پایه و تقسیم بندی لام ها  جهت آماده سازی)با بررسی بایگانی بخش های پاتولوژی بیمارستانهای آموزشی از نظر لامهای مناسب)

98/8/29

 • جلسه برنامه ریزی و تعیین روتیشن آموزش کلینیکال دستیاران
 • تدوین برنامه آموزش کلینیکال
 • هماهنگی با اساتیدی که در تدریس برنامه آموزش کلینیکال دستیاران مشارکت دارنند

98/7/30

 • جلسه برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد نحوه برگزاری امتحان آسکی دستیاران در آذرماه
 • قرائت نامه های دریافتی
 • بررسی نیاز گروه به دوره فلوشیب و معرفی برای دوره

98/7/2

 • جلسه معارفه دستیاران سال اول با حضور کلیه اعضا گروه و دستیاران سال بالاتر

98/6/17

 • جلسه در رابطه با هماهنگی و برنامه ریزی کلاس های بافت شناسی دستیاران سال اول

98/6/16

جلسه توجیهی با دستیاران سال اول در رابطه با هماهنگی برنامه کشیک

98/6/12

برنامه ریزی و هماهنگی با اساتید گروه جهت برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان علوم پایه دانشکده و دانشکده پیراپزشکی

98/5/19

تدوین و تعیین سرفصل دروس جهت سال تحصیلی 99-98 بر اساس کریکولوم جدید آموزشی

98/3/21

بررسی مسائل آموزشی گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی در خصوص  آزمون ارتقا

97/10/25

هماهنگی با اساتید جهت طراحی سوالات و  برگزاری امتحانات تئوری و عملی، و پره ارتقا  دستیاران

97/9/21

برنامه ریزی و هماهنگی با اساتید جهت برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان علوم پایه با توجه به مرخصی دکتر برادران و ماموریت دکتر نعمت اللهی

97/8/22

نیاز سنجی تجهیرات مورد نیاز تخصصی در مراکز آموزشی درمانی - بررسی مسائل آموزشی دستیاران

97/8/1

بررسی و ارائه مباحث امتحانی میان ترم و پایان ترم نیمسال اول 98-97 و همچنین اصلاح برنامه عملیاتی گروه

97/7/15

بررسی مسائل آموزشی این ترم، برنامه ریزی های لازم جهت کلاس های دستیاران  جدیدالورود

97/6/14

برنامه ریزی آموزشی و هماهنگی های لازم جهت شروع ترم جید تحصیلی - مشخص نمودن کلاس های درسی اساتید- مشخص نمودن اساتید حق التدریس - تدوین و تکمیل طرح درس های ترم جدید

97/5/30

بروز رسانی طرح درس ها و تعیین مسئولین درس جهت ترم جدید آموزشی - قرائت تقویم آموزشی- بررسی و تبادل نظر در خصوص  مسائل آموزشی (آزمون دانشنامه ) دستیاران گروه

97/4/30

ادامه تدوین برنامه عملیاتی -بررسی مشکلات آموزشی دستیاران گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی و پژوهشی

97/4/19

ادامه تدوین برنامه عملیاتی گروه - بررسی دستورالمعل ارتقاء دستیاران سال 97  - بررسی اعلام نیاز های درسی گروهها و دانشکده های دیگر

97/3/8

بررسی مسائل آموزشی گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی در خصوص  آزمون ارتقا

96/12/22

بررسی مشکلات آموزشی دستیاران - درخواست راه اندازی دوره های فلوشیب جهت دستیاران

96/5/16

برنامه ریزی جهت کلاسهای دانشجویی  -تائید نهایی نمرات توسط مسئولین درس

95/12/8

تائید نهایی نمرات توسط مسئولین درس -  مشکلات برگزاری درس آسیب شناسی عملی در بیمارستان -  تکمیل فرمهای course plan , lessen plan توسط اساتید - تکمیل برنامه هفتگی توسط اساتید

95/10/30

برنامه ریزی جهت کلاسهای دانشجویی

95/10/22

برنامه ریزی جهت کلاسهای دستیاری

95/10/8

برنامه ریزی جهت کلاسهای Board review

95/9/15

بررسی آئین نامه های مربوط به دستیاران

95/7/16

تدوین برنامه  اصلاحی دو سالانه

95/5/4

برنامه ریزی جهت مقدمات اهداف دوسالانه

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir