شورای آموزشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ برگزاری شورا

موضوع صورتجلسه

98/5/19 تدوین و تعیین سرفصل دروس جهت سال تحصیلی 99-98 بر اساس کریکولوم جدید آموزشی
   
   
   
97/10/25 هماهنگی با اساتید جهت طراحی سوالات و  برگزاری امتحانات تئوری و عملی، و پره ارتقا  دستیاران 
97/9/21 برنامه ریزی و هماهنگی با اساتید جهت برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان علوم پایه با توجه به مرخصی دکتر برادران و ماموریت دکتر نعمت اللهی 

97/8/22

نیاز سنجی تجهیرات مورد نیاز تخصصی در مراکز آموزشی درمانی - بررسی مسائل آموزشی دستیاران

97/8/1

بررسی و ارائه مباحث امتحانی میان ترم و پایان ترم نیمسال اول 98-97 و همچنین اصلاح برنامه عملیاتی گروه

97/7/15

 بررسی مسائل آموزشی این ترم، برنامه ریزی های لازم جهت کلاس های دستیاران  جدیدالورود

97/6/14

برنامه ریزی آموزشی و هماهنگی های لازم جهت شروع ترم جید تحصیلی - مشخص نمودن کلاس های درسی اساتید- مشخص نمودن اساتید حق التدریس - تدوین و تکمیل طرح درس های ترم جدید

97/5/30

بروز رسانی طرح درس ها و تعیین مسئولین درس جهت ترم جدید آموزشی - قرائت تقویم آموزشی- بررسی و تبادل نظر در خصوص  مسائل آموزشی (آزمون دانشنامه ) دستیاران گروه

97/4/30

ادامه تدوین برنامه عملیاتی -بررسی مشکلات آموزشی دستیاران گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی و پژوهشی

97/4/19

ادامه تدوین برنامه عملیاتی گروه - بررسی دستورالمعل ارتقاء دستیاران سال 97  - بررسی اعلام نیاز های درسی گروهها و دانشکده های دیگر

97/3/8

بررسی مسائل آموزشی گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی در خصوص  آزمون ارتقا

96/12/22

بررسی مشکلات آموزشی دستیاران - درخواست راه اندازی دوره های فلوشیب جهت دستیاران

96/5/16

برنامه ریزی جهت کلاسهای دانشجویی  -تائید نهایی نمرات توسط مسئولین درس

95/12/8

 تائید نهایی نمرات توسط مسئولین درس -  مشکلات برگزاری درس آسیب شناسی عملی در بیمارستان -  تکمیل فرمهای course plan , lessen plan توسط اساتید - تکمیل برنامه هفتگی توسط اساتید

95/10/30

برنامه ریزی جهت کلاسهای دانشجویی

95/10/22

برنامه ریزی جهت کلاسهای دستیاری

95/10/8

برنامه ریزی جهت کلاسهای Board review

95/9/15

بررسی آئین نامه های مربوط به دستیاران

95/7/16

تدوین برنامه  اصلاحی دو سالانه

95/5/4

برنامه ریزی جهت مقدمات اهداف دوسالانه

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir