شورای آموزشی زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف    تاریخ برگزاری شورا
37 99/4/30
36 99/4/23
35 99/4/9
34 99/4/2
33 99/3/19
32 99/3/12
31 98/11/28
30 98/10/30
29 98/10/23
28 98/10/16
27 98/9/25
26 98/9/11
25 98/8/6
24 98/7/29
23 98/7/22
22 98/7/15
21 98/7/8
20 98/7/1
19 98/4/3
18 98/3/27
17 98/3/20
16 98/1/26
15 98/2/16
14 98/2/30
13 97/12/20
12 97/11/29
11 97/11/15
10 97/7/9
9 97/7/2
8 97/6/26
7 97/3/7
6 97/2/31
5 97/2/17
4 97/2/10
3 97/2/3
2 97/1/27
1 97/1/20

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir