شورای آموزشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/22-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
5 اسفند 97 موافقت با همکاری خانم دکتر یوسفیان-برنامه های آموزشی و غیرآموزشی بیمارستان فارابی- برنامه تحویل و تحول کشیک ها
16 دی 97 بررسی درخواست های انتقالی دستیاران- روتیشن دستیاران فک و صورت و ...
18 آذر 97 بررسی مشکلات اورژانس فارابی، کنترل پوشش حرفه ای دانشجویان و ...
6 آبان 97 بررسی درخواست نقل و انتقلات دستیاران- برقراری درمانگاه پارالل و ...
11شهریور 97 تنظیم برنامه مشاوره ها، برنامه ریزی سخنرانی ها و کلاس ها
14 مرداد 97 موافقت با همکاری خانم دکتر عبدالعالی- نکاتی در مورد گراندراند
7 خرداد 97 بررسی حضور بیشتر دانشجویان در درمانگاه و اورژانس
30 اردیبهشت 97 درخصوص برگزاری گراندراند و فرایند انتقال بیماران نیازمندمشاوره
10 اردیبهشت 97 تعیین اعضای کمیته اخلاق حرفه ای- بررسی درخواست های اعضا
24 اسفند 96 -
24 بهمن 96 -
8 بهمن 96 -
24 دی ماه 96 -
19 دی ماه 96 -
30 آذرماه 96 -
9 آذر ماه 96 -
4 ابان ماه 96 -
6 مهرماه 96 -
13 شهریور 96 -
26 مرداد 96 -
1 مرداد 96 -
18 خرداد 96 -
31 اردیبهشت 96 -
18 اردیبهشت 96 -
4 اردیبهشت 96 -
9 اسفندماه 95 صورتجلسه
2 اسفند ماه 95 صورتجلسه
27 دی ماه 95 صورتجلسه
14 دی ماه 95 صورتجلسه
13 مهر ماه 95 صورتجلسه
14شهریور 95 -
24 تیرماه 95 -
30 خرداد 95 -
16 خرداد 95 -
22 فروردین 95 -
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir