شوراهای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/16-12:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف تاریخ برگزاری شورا فايل صورتجلسه
1    
2    
3    
4    

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir