شوراهای عمومی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/24-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای عمومی گروه در سال 98 به بعد با نظر معاون گروه  با شورای آموزشی و پژوهشی ادغام شده است.

تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/3/18 بررسی و تدوین برنامه عملیاتی سال 99
98/2/15  
97/10/25  اعلام شروع بکار سرکار خانم دکتر محمدی عضو هیات علمی جدید - اعلام پیگیری های لازم جهت خریداری تجهیزات آموزشی برای دستیاران و ....
97/9/21

بررسی و بازخوانی نامه های رسیده به گروه - برنامه ریزی و هماهنگی با اساتید جهت برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان علوم پایه با توجه به مرخصی دکتر برادران و ماموریت دکتر نعمت اللهی و ...

97/8/22 بررسی مشکلات و کمبود تجهیزات آموزشی موجود در بیمارستان ها - ارائه گزارش بازدید مدیر گروه از بخش های پاتولوژی بیمارستان های آموزشی درمانی به ریاست دانشکده و دیگر اعضای گروه و.....

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir