شناسنامه دروس کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/24-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
لیست دروس کارورزی

داخلی

طب اورژانس
قلب
بهداشت
جراحی 1
زنان
ارتوپدی
ENT
درمانگاه
اطفال
پوست
اعصاب
مسمومین
روانپزشکی
اخلاق پزشکی

 

*جهت مشاهده شناسنامه و طرح دروس کارورزی به گروه های آموزشی مربوطه مراجعه کنید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir