شناسنامه دروس علوم پایه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/10-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

*جهت مشاهده شناسنامه و طرح دروس بر روی لینک گروه آموزشی مربوطه کلیک کنید.

                                                                                 

گروه های پایه
فیزیولوژی
میکروب شناسی
 ایمنی شناسی
فیزیک پزشکی
آسیب شناسی
انگل و قارچ شناسی
علوم تشریحی
ژنتیک
 معارف
آموزش پزشکی
اصول اپیدمیولوژی
آداب پزشکی 1
آداب پزشکی 2
آداب پزشکی 4

                                                                                                              

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir