شناسنامه دروس بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-5:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
لیست دروس بالینی

           داخلی (1)

جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
اطفال
زنان و مامایی
آمار
اخلاق پزشکی
روانپزشکی
اعصاب
عفونی
پوست
رادیولوژی
 طب اورژانس
گوش حلق بینی
چشم پزشکی
بهداشت
داخلی 2
اطفال 2
بیهوشی
جراحی 2 (ارتوپدی)
اورولوژی

 

*جهت دسترسی به شناسنامه و طرح درس هر گروه بر روی لینک گروه آموزشی مربوطه کلیک کنید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir