شروع کلاسهای اخلاق 1(ICM)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع Icm

شروع کلاسها از تاریخ 10/2/97 در تالار دکتر نفیسی می باشد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir