شرح وظایف واحد کارگزینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-5:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 •   برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 • صدور احکام کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت  ، ترفیع طبق مقررات
 • صدور احکام افزایش  سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و    مقررا ت مربوط 
 • انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند (پایان طرح خدمت ، بازنشستگی ، فوت)
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدید الورود اعم از تشکیل پرونده – ثبت اثر انگشت در دستگاه تایمکس –تشکیل کارت مرخصی و اعلام تاریخ شروع بکار آن ها به مراجع ذیربط
 • تهیه لیست گواهی انجام کار ماهیانه کارکنان و ارسال آن به واحد امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا
 • نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه تایمکس
 • پیگیری و انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تأخیر در ورود دارند
 • تهیه لیست اضافه کار و ارجاع به امور مالی جهت پرداخت
 • ثبت مرخصی پرسنل بصورت روزانه در سیستم
 • پیگیری و صدور احکام مأموریت اداری کارکنان
 • بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر
 • نظارت بر انجام امور بایگانی و رسیدگی به پرونده های کارکنان 
 • پیگیری امور رفاهی کارکنان از قبیل حق لباس ، جیره غیر نقدی ، مروز کارمند و... 
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir