شرح وظایف واحد دبیرخانه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-5:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  • پاسخگوئی به ارباب رجوع درخصوص پیگیری نامه های صادره و وارده
  • دریافت نامه های اداری از قسمت های مختلف دانشگاه علوم پزشکی
  • ارسال نامه های دانشکده پزشکی به قسمت های مختلف دانشگاه توسط اتوماسیون اداری و نامه رسان
  • دریافت و پرینت نامه های اشتغال به تحصیل دانشجویان از قسمت آموزش
  • شماره و تاریخ زدن گواهی اشتغال به کارکنان محترم دانشکده به بانک ها و موسسات و قرض الحسنه ها
  • دریافت و تفکیک احکام حقوقی اعضای محترم هیات علمی دانشکده پزشکی
  • دریافت و تفکیک احکام حقوقی کارکنان از کارگزینی دانشکده پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir