شرح وظایف واحد تدارکات

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 • پیش بینی خرید اقلام مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز دانشکده و واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات تخصیص یافته
 • برنامه ریزی و هماهنگی تهیه کالاها، ملزومات و وسایل موردنیاز واحدهای ذیربط
 • مدیریت خرید، جهت بهره وری و کاهش هدر رفت اعتبارات و موجودي ها در انبار سازمان
 • بهبود و توسعه سياست ها و روش هاي خرید جهت رسیدن به اهداف با کمترین بهای ممکن
 • برقراري روابط مداوم و سالم با فروشندگان جهت خرید عاقلانه و رقابتی
 • مشارکت در تجهیز مراکز جدیدالاحداث
 • حمايت از واحدهاي تابعه(بخصوص آزمایشگاههای دانشکده)  از طريق پيگيري مداوم و تهیه تجهيزات و خدمات مورد نیاز
 • بررسی اسناد مربوط به خرید و تطبیق با آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه
 •  تهیه گزارش از کالاهای نامرغوب و بلامصرف خریداری شده
 • بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها و  انتخاب کالای مرغوب و استاندارد 
 • فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
 • کاهش هزینه های مصرفی از طریق برآورد متمرکز نیازها و صدور درخواست خرید کلی
 • بهبود روشهای خرید و ارتقای کیفیت خدمات و کالا
 • هماهنگی و تامین امکانات و اقلام مورد نیاز جهت برگزاری همایش‌ها، اعیاد و ... 
 • مدیریت بر انجام امور تشریفات، پذیرایی جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی دانشکده
 • شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و استفاده از راهبرد آن با هماهنگی مقام مافوق
 • همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین آئین نامه هاو دستورالعمل های خرید و تدارکات
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به کار پردازی  راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
 • راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان 
 • انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

شرح وظایف واحد خدمات

 • نظارت بر امور پرسنلی خدمات، تدارکات و تاسیسات (اعم ااز حضور و غیاب روزانه، مرخصی روزانه ...)
 • پیگیری و نظارت بر جابجایی تجهیزات اداری و آزمایشگاهی در سطح دانشکده
 • نظارت بر عملکرد خودروهای استیجاری
 • نظارت  و پیگیری طرح های عمرانی دانشکده (هماهنگی با پیمانکاران و کارگزان ساختمانی )
 • نظارت بر امور خدماتی و تدارکات کلیه امتحانات که در دانشکده پزشکی انجام می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir