شرح وظایف معاونت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/06/30-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

1- برنامه ریزی برای گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

2- اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی معاونت آموزشی علوم پایه

3- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

4- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و ارزیابی آن و ارائه گزارش به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

5-تنظیم دستور جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

6- همکاری با معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده در اجرای دوره های کوتاه مدت (MPH پزشک خانواده)

7- ارائه گزارش پیشرفت مرحله پژوهشی تحصیلات تکمیلی به شورای تحصیلات تکمیلی

8- تعیین ضوابط اجرایی و سیستم نمره دهی پایا و معتبر در هنگام دفاع از پایان نامه در چارچوب مقررات مصوب

9- تعیین ضوابط پروپوزال و تصویب پایان نامه ها در چارچوب ضوابط مصوب

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir