شرح وظایف حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ( بازنگری 10/11/96)

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-12:27
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir