شرح وظایف (اهداف و عملکرد)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/10-11:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شرح وظایف معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده :

1- برنامه ریزی برای گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

2- اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی معاونت آموزشی علوم پایه

3- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

4- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و ارزیابی آن و ارائه گزارش به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

5-تنظیم دستور جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

6- همکاری با معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده در اجرای دوره های کوتاه مدت (MPH پزشک خانواده)

7- ارائه گزارش پیشرفت مرحله پژوهشی تحصیلات تکمیلی به شورای تحصیلات تکمیلی

8- تعیین ضوابط اجرایی و سیستم نمره دهی پایا و معتبر در هنگام دفاع از پایان نامه در چارچوب مقررات مصوب

9- تعیین ضوابط پروپوزال و تصویب پایان نامه ها در چارچوب ضوابط مصوب

 

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده :

1- همکاری با معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و آیین نامه ها و برنامه های مصوب

2- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از جمله:

  • - برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
  • - پیشنهاد تغییرات لازم در نحوة اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب
  • - بررسی آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
  • - پیشنهاد طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • - برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

3- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود.

4- بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی فعال در این دوره ها با هماهنگی معاون آموزش علوم پایه و ارائه گزارش آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir