شرح وظایف (اهداف و عملکرد)

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/29-10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
شرح وظایف و اهداف معاونت امور هیئت علمی:
 1. انجام امور مرتبط با ارزشيابي اعضاء هيات علمي
 2. انجام امور مرتبط با ارتقاء‌ مرتبه اعضاء هيات علمي
 3. انجام امور مرتبط با ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي
 4. انجام امور مرتبط با استخدام اعضاي هيئت علمي جديد از طريق برگزاري فراخوان
 5. انجام امور مرتبط با تبديل وضعيت اعضاي هيئت علمي از درمانی به هيأت علمي
 6. برگزاري انتخابات مدیران گروههاي آموزشي
 7. اطلاع رساني مقررات و آیین نامه های مرتبط به اعضاي هيئت علمي
 8.  به روز كردن اطلاعات مربوط به اعضاي هيئت علمي
روابط بین دانشگاهی و بین الملل دانشکده پزشکی
 1. بررسي، تاييد و ارسال مدارك درخواست شركت در كنگره هاي پژوهشي داخل و خارج از كشور به معاون پژوهشي دانشگاه
 2. بررسي ، تاييد و  ارسال مدارك درخواست فرصت مطالعاتي و ارائه آن به رياست دانشكده
 3. ارتباط با حوزه روابط بین الملل دانشگاه و همکاری در امور مرتبط
 4. بررسی راهکارهای لازم به منظور ارتباط با دانشکده های پزشکی برتر جهان
 5. بررسی راهکارهای لازم به منظور دعوت از اساتید برجسته بین المللی
 6. بررسی راهکارهای لازم به منظور جذب دانشجویان بین المللی برای دوره های کوتاه یا      بلند مدت
 7. همکاری با حوزه های مرتبط برای برگزاری کنگره های علمی
 8. بررسی راهکارهای لازم به منظور ارتباط با دانشکده های پزشکی ایران بمنظور تبادل  دانشجو و استاد و اجرای طرح های مشترک آموزشی و پژوهشی
امور رفاهی و تشریفات دانشکده پزشکی
 1. برگزاری مراسم تجلیل از اساتید برتر دانشکده پزشکی و روز استاد با هماهنگی با معاونتهای ذیربط دانشکده و دانشگاه
 2. برگزاری مراسم تودیع اساتید بازنشسته
 3. سامان دهی و حمایت از فعالیت های علمی پژوهشی اساتید بازنشسته دردانشکده
 4. بررسی و انتقال مسايل و مشکلات حرفه ای اساتید به ريیس دانشکده

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir