شرح وظایف (اهداف و عملکرد)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/04-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
شرح وظایف و اهداف معاونت امور هیئت علمی:
 1. انجام امور مرتبط با استخدام اعضاي هيئت علمي جديد از طريق برگزاري فراخوان
 2. انجام امور مرتبط با تبديل وضعيت اعضاي هيئت علمي از درمانی به هيأت علمي
 3. اطلاع رساني مقررات و آیین نامه های مرتبط به اعضاي هيئت علمي
 4. انجام امور مرتبط با ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي
 5. انجام امور مرتبط با ارزشيابي اعضاء هيات علمي
 6. انجام امور مرتبط با ارتقاء‌ مرتبه اعضاء هيات علمي
 7. تدوین فرآیند پایش حضور فیزیکی اعضاء هیات علمی
 8. به روز كردن اطلاعات مربوط به اعضاي هيئت علمي
 9. برگزاري انتخابات مدیران گروههاي آموزشی

شرح وظايف مدیر امور جذب فراخوان هیات علمی در دانشکده پزشکی

جذب و تامین کادر هیات علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در چارچوب مجوزهای ابلاغی وزارت متبوع و ضوابط و دستور العمل های مورد عمل به دو صورت:

الف- استخدام پیمانی اعضای هیات علمی مورد نیاز از طریق فراخوان

ب- نیروهای مشمول گذراندن تعهدات قانونی

 1. ارسال درخواست متقاضیان از مدیریت امور هیات علمی دانشگاه به دانشکده
 2. ارسال فرم های فراخوان گذراندن تعهدات و نیز cv  متقاضي از این حوزه به گروه های آموزشی جهت بررسي هاي لازم  و ارسال نظریه شورای گروه به همراه فرم های پیوست به دانشکده
 3. بررسی نظریه شورای گروه و فرم های دریافتی و ارسال به شورای معاونین جهت تایید نهایی ( درصورت مثبت بودن نظریه گروه) 
روابط بین دانشگاهی و بین الملل دانشکده پزشکی
 1. بررسي، تاييد و ارسال مدارك درخواست شركت در كنگره هاي پژوهشي داخل و خارج از كشور به معاون پژوهشي دانشگاه
 2. بررسي ، تاييد و  ارسال مدارك درخواست فرصت مطالعاتي و ارائه آن به رياست دانشكده
 3. ارتباط با حوزه روابط بین الملل دانشگاه و همکاری در امور مرتبط
 4. بررسی راهکارهای لازم به منظور ارتباط با دانشکده های پزشکی برتر جهان
 5. بررسی راهکارهای لازم به منظور دعوت از اساتید برجسته بین المللی
 6. بررسی راهکارهای لازم به منظور جذب دانشجویان بین المللی برای دوره های کوتاه یا      بلند مدت
 7. همکاری با حوزه های مرتبط برای برگزاری کنگره های علمی
 8. بررسی راهکارهای لازم به منظور ارتباط با دانشکده های پزشکی ایران بمنظور تبادل  دانشجو و استاد و اجرای طرح های مشترک آموزشی و پژوهشی
امور رفاهی و تشریفات دانشکده پزشکی
 1. برگزاری مراسم تجلیل از اساتید برتر دانشکده پزشکی و روز استاد با هماهنگی با معاونتهای ذیربط دانشکده و دانشگاه
 2. برگزاری مراسم تودیع اساتید بازنشسته
 3. سامان دهی و حمایت از فعالیت های علمی پژوهشی اساتید بازنشسته دردانشکده
 4. بررسی و انتقال مسايل و مشکلات حرفه ای اساتید به ريیس دانشکده

فرهیختگان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir